• Zwroty i reklamacje

Zwroty

Przesyłkę można zwrócić w ciągu 14 dni od daty odebrania paczki. Jeśli minęło 14 dni od odebrania przesyłki, niestety nie możemy zaoferować zwrotu pieniędzy. Prosimy o kontakt na kontakt@bipestore.pl w celu rozpatrzenia zwrotu.
Aby kwalifikować się do zwrotu, twój przedmiot musi być nieużywany i znajdować się w takim samym stanie, w jakim go otrzymałeś. Musi być również w oryginalnym opakowaniu.
Aby dokończyć zwrot, potrzebujemy wypełniony formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Reklamacje

Reklamacje można składać:
  • na piśmie na adres: Zabrnie 54, 39-308 Wadowice Górne
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@bipestore.pl.
  • lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.
W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.
W składanej reklamacji zaleca się:
  • podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

  • określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz

  • podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.


Zwroty środków

Po otrzymaniu i sprawdzeniu zwrotu wyślemy Ci wiadomość e-mail z powiadomieniem, że otrzymaliśmy zwrócony przedmiot. Powiadomimy Cię również o zatwierdzeniu lub odrzuceniu zwrotu pieniędzy. Zwrócimy Ci pieniądze w ciągu 14 dni od zaakceptowania reklamacji.